INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV
v skladu s 13. členom Uredbe (EU) 2016/679
ZAKAJ TE INFORMACIJE

Na tej strani so v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 (v nadaljevanju »Uredba«) opisani načini obdelave osebnih podatkov uporabnikov, ki obiščejo spletno stran italiaunghie.it/stampaunghie

Te informacije se ne nanašajo na druga spletna mesta, spletna mesta ali spletne storitve, ki so dostopne prek hiperpovezav, ki so lahko objavljene na spletnem mestu.

UPRAVLJALEC PODATKOV

Po ogledu zgornjih strani se lahko obdelujejo podatki v zvezi z določenimi ali določljivimi fizičnimi osebami.

VARSTVO PODATKOV

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) je dosegljiva na naslednjem naslovu: Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov – Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov, Piazza Venezia 11, IT-00187, Rim, e-pošta: rpd@gpdp.it.

PRAVNA PODLAGA OBDELAVE

Osebne podatke, navedene na tej strani, obdeluje Garant pri opravljanju svojih nalog v javnem interesu ali v vsakem primeru v zvezi z izvajanjem svojih javnih pooblastil, vključno z nalogo ozaveščanja in spodbujanja razumevanja javnosti o tveganjih, pravilih , jamstva in pravice v zvezi z obdelavo ter tudi spodbujanje ozaveščenosti upravljavcev podatkov in obdelovalcev podatkov o obveznostih, ki jim jih nalaga Uredba (57. člen, točka b) in d) 1. odstavka Uredbe).

VRSTE PODATKOV, KI SE OBDELUJEJO IN NAMEN OBDELAVE

Ogled podatkov

Računalniški sistemi in postopki programske opreme, ki se uporabljajo za delovanje te strani, med običajnim delovanjem pridobijo nekatere osebne podatke, katerih prenos je impliciten pri uporabi internetnih komunikacijskih protokolov.

Ta kategorija podatkov vključuje naslove IP ali domenska imena računalnikov in terminalov, ki jih uporabljajo uporabniki, naslove v zapisu URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) zahtevanih virov, čas zahteve, metodo, uporabljeno pri pošiljanju zahteve strežniku, velikost datoteke, pridobljene kot odgovor, številčno kodo, ki označuje status odgovora strežnika (uspešno, napaka itd.) in druge parametre, povezane z uporabnikovim operacijskim sistemom in IT okoljem.

Ti podatki, potrebni za uporabo spletnih storitev, se obdelujejo tudi za namene:

za pridobitev statističnih podatkov o uporabi storitev (najbolj obiskane strani, število obiskovalcev na časovno obdobje ali dan, geografska območja izvora itd.);
preveriti pravilnost delovanja ponujenih storitev.
Podatki o brskanju ne bodo trajali več kot sedem dni (razen ko mora pravosodni organ odkriti kazniva dejanja).

Podatki, ki jih posreduje uporabnik

Neobvezno, izrecno in prostovoljno pošiljanje sporočil na kontaktne naslove Garanta, zasebnih sporočil, ki jih uporabniki pošljejo institucionalnim profilom/stranem na družbenih omrežjih (kjer je ta možnost na voljo), kot tudi zbiranje in posredovanje obrazcev, ki so prisotni na Avtorijske strani vključujejo pridobitev kontaktnih podatkov pošiljatelja, potrebnih za odgovor, ter vseh osebnih podatkov, ki jih vsebuje komunikacija.

Posebne informacije bodo objavljene na straneh Garantove spletne strani, ki je vzpostavljena za opravljanje določenih storitev.

Piškotki in drugi sistemi za sledenje

Za profiliranje uporabnikov se ne uporabljajo piškotki ali druge metode sledenja.

Namesto tega se sejni piškotki (netrajni) uporabljajo na način, ki je strogo omejen na tisto, kar je potrebno za varno in učinkovito navigacijo po spletnem mestu. Shranjevanje sejnih piškotkov v terminalih ali brskalnikih je pod nadzorom uporabnika, medtem ko na strežnikih ob koncu sej HTTP ostanejo podatki o piškotkih zabeleženi v servisnih dnevnikih, pri čemer obdobje hrambe ne presega sedmih dni, kot pri drugih navigacijah. podatke.

PREJEMNIKI PODATKOV

Prejemniki podatkov, zbranih po ogledu zgoraj omenjenih strani, so naslednji subjekti, ki jih je Garant v skladu z 28. členom Uredbe imenoval za upravljavce podatkov.

Zbrane osebne podatke obdeluje tudi osebje Garanta, ki deluje na podlagi konkretnih navodil glede namenov in načinov same obdelave.

PRAVICE VPLETENIH STRANI

Zainteresirane osebe imajo v navedenih primerih pravico pridobiti od Garanta dostop do svojih osebnih podatkov in njihov popravek ali preklic ali omejitev obdelave, ki jih zadeva, ali ugovarjati obdelavi (15. člen in naslednji Uredbe). Posebno zahtevo Uradu oddate tako, da se obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pri garantu (Personal Data Protection Officer – Personal Data Protection Officer, Piazza Venezia, 11, IT-00187, Rim, email: rpd@gpdp.it).

PRAVICA DO OGLAŠEVANJA

Zainteresirane strani, ki menijo, da je obdelava osebnih podatkov v zvezi z njimi, ki se izvaja prek te spletne strani, v nasprotju z določbami Uredbe, imajo pravico vložiti pritožbo pri Garantu, kot je določeno v 77. členu same Uredbe, ali ukrepati pri ustreznih pravosodnih organih (79. člen Uredbe).