NOTA INFORMACYJNA TECHNICZNE I SESYJNE PLIKI COOKIES na podstawie art. 13 dekretu legislacyjnego 196/2003

Przepisy dotyczące stosowania tzw „pliki cookie” i inne podobne narzędzia (sygnały nawigacyjne/web bugi, clearGIF itp.) w terminalach (komputerach osobistych, notebookach, tabletach, smartfonach itp.) używanych przez użytkowników zostały ostatnio zmodyfikowane w związku z wdrożeniem dyrektywy 2009 /136 zmieniający dyrektywę „e-Prywatność” (2002/58/WE) oraz zapis „Identyfikacja uproszczonych sposobów przekazywania informacji i uzyskiwania zgody na wykorzystanie plików cookies – 8 maja 2014 r.”

Korzystanie z plików cookie

„Witryna” wykorzystuje pliki cookie, aby świadczenie usług było proste i efektywne dla Użytkowników przeglądających jej strony.

Informacje są podawane wyłącznie dla wyżej wymienionej Strony oraz wszystkich witryn i subdomen, a nie dla innych stron internetowych, do których użytkownik może dotrzeć za pośrednictwem linków.

Użytkownicy przeglądający www.areasconti.com będą widzieć minimalną ilość informacji umieszczanych na terminalach, z których korzystają, czy to komputerów stacjonarnych, notebooków czy urządzeń mobilnych, w małych plikach tekstowych zwanych „cookies” zapisywanych w katalogach używanych przez przeglądarkę internetową Użytkownika.

Istnieją różne rodzaje plików cookie, niektóre w celu zwiększenia efektywności korzystania z Witryny i poprawy komfortu przeglądania przez Użytkownika, inne w celu umożliwienia określonych funkcji.

Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć pod następującymi adresami URL:

http://it.wikipedia.org/wiki/Cookie

http://www.allaboutcookies.org

Rodzaje plików cookies wykorzystywanych przez www.areasconti.com

Techniczne pliki cookie

Ten rodzaj plików cookie umożliwia prawidłowe funkcjonowanie niektórych sekcji Strony.

Na tej stronie stosowane są wyłącznie techniczne pliki cookie, tj. te wykorzystywane wyłącznie w celu „przeprowadzenia transmisji komunikatu w sieci komunikacji elektronicznej lub w zakresie ściśle niezbędnym dla dostawcy usługi społeczeństwa informacyjnego wyraźnie żądanej przez abonenta lub przez Użytkownika w celu świadczenia tej usługi” (patrz art. 122 ust. 1 Kodeksu).

Nie są one wykorzystywane do innych celów i zwykle są instalowane bezpośrednio przez właściciela lub zarządcę strony internetowej.

Można je podzielić na pliki cookies nawigacyjne lub sesyjne, które zapewniają prawidłową nawigację i korzystanie ze strony internetowej (umożliwiając np. dokonanie zakupu lub uwierzytelnienie dostępu do obszarów zastrzeżonych);

analityczne pliki cookie, podobne do technicznych plików cookie, wykorzystywane bezpośrednio przez menedżera witryny do gromadzenia informacji w formie zbiorczej na temat liczby użytkowników i sposobu, w jaki odwiedzają oni samą witrynę;

funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające Użytkownikowi nawigację według szeregu wybranych kryteriów (np. język, produkty wybrane do zakupu) w celu ulepszenia usług świadczonych Użytkownikowi.

Do instalacji tych plików cookies nie jest wymagana uprzednia zgoda Użytkowników, natomiast obowiązek podania informacji na podstawie art. 13 Kodeksu, które Kierownik Budowy, jeżeli korzysta wyłącznie z takich urządzeń, może udostępnić w sposób, jaki uzna za najwłaściwszy.

Pozyskiwanie i przetwarzanie danych wynikających z używania technicznych plików cookie jest obowiązkowe w celu przeglądania Strony.

W przypadku sprzeciwu Użytkownika przeglądanie Serwisu w całości i prawidłowo nie będzie możliwe.

Z wyjątkiem technicznych plików cookie, ogólną zasadą „Przechowywania informacji w urządzeniu końcowym kontrahenta lub użytkownika lub uzyskiwania dostępu do informacji już zarchiwizowanych” pozostaje zasada wcześniejszej i świadomej zgody Użytkownika (opt-in).

Oznacza to, że wszelkie pliki cookies, których nie można zaliczyć do „technicznych”, a które stwarzają jednocześnie większe problemy z punktu widzenia ochrony prywatności Użytkowników, jak np. te wykorzystywane do profilowania i celów marketingowych, nie mogą być instalowane na Stronie internetowej. terminali Użytkowników, jeżeli nie zostali oni wcześniej odpowiednio poinformowani i nie wyrazili w tym zakresie ważnej zgody.

TECHNICZNE I ANALITYCZNE PLIKI COOKIES WYKORZYSTYWANE W TEJ STRONIE:

wire i wire_challenge: session – niezbędne, aby platforma internetowa mogła zidentyfikować pojedynczą sesję użytkownika.

_ga: trwały – rozróżnienie użytkownika – niezbędny dla zewnętrznej usługi Google Analytics. Czas trwania: 2 lata

Jak zarządzać plikami cookies konfigurując swoją przeglądarkę

Poniżej wskazujemy strony producentów przeglądarek, które szczegółowo wyjaśniają, jak postępować w zakresie prywatności i preferencji śledzenia w zależności od rodzaju przeglądarki, z której korzysta Użytkownik:

Mozilla Firefox: Blokuj pliki cookie

Google Chrome: Zarządzanie plikami cookie i danymi witryn

Safari 6/7 (Mavericks): Zarządzaj plikami cookie i innymi danymi witryn

Safari 8 (Yosemite): zarządzaj plikami cookie i danymi stron internetowych

Internet Explorer: Blokuj lub zezwalaj na pliki cookie

Praca: Ciasteczka

Safari iOS (mobilne): ustawienia internetowe przeglądarki Safari na iPhonie, iPadzie lub iPodzie touch

Strona ta jest widoczna poprzez odnośnik znajdujący się na dole wszystkich stron Serwisu zgodnie z art. 122 akapit drugi dekretu z mocą ustawy. 196/2003 oraz zgodnie z uproszczonymi procedurami informowania i uzyskiwania zgody na wykorzystanie plików cookies opublikowanymi w Dzienniku Urzędowym nr 126 z dnia 3 czerwca 2014 r. i związanym z nim rejestrze środków nr 229 z dnia 8 maja 2014 r.