PRIJATIE PODMIENOK

Zákazník, ktorý po zadaní objednávky telefonicky potvrdí našej spoločnosti, si automaticky objedná kúpu vybraných produktov a zaväzuje sa splniť svoje povinnosti týkajúce sa ich odberu a platby. Tiež vyhlasujete, že ste si prečítali a akceptujete všetky nižšie uvedené predpisy vrátane podmienok prevzatia, vrátenia a záruky, ktoré sa musia považovať za platné, kým zmluvné strany riadne neoznámia alebo písomne ​​neoznámia novú zmenu.

Zákazník sa registráciou a prepisom osobných údajov zaväzuje neposkytovať nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, pričom si je dobre vedomý toho, že by to mohlo viesť k trestnému oznámeniu. Area Discounts preto odmieta akúkoľvek zodpovednosť v prípade poskytnutia nepravdivých údajov a vyhradzuje si právo vykonať akúkoľvek správu príslušným orgánom.

BUĎTE IDENTIFIKOVATEĽNÝ A KONTAKTOVANÝ:

• Plaťte prostredníctvom jednej z platobných služieb uvedených manažérom
• Byť k dispozícii v súlade s podmienkami kuriéra na prijatie objednaných produktov
• Neuvádzajte nepravdivé recenzie a nepravdivé skúsenosti s používaním produktov, či už ide o stránky manažéra alebo stránky tretích strán, ktoré priamo nespravuje spoločnosť.
JURISDIKCIA

Pre dohodu medzi správcom lokality a kupujúcim vstúpili do platnosti predpisy San Marína týkajúce sa obchodu a najmä elektronického obchodu.

KVALITA PRODUKTOV A ZODPOVEDNOSŤ MANAŽÉRA STRÁNKY

Produkty na tejto stránke sú vyrobené z prírodných a testovaných ingrediencií. Pokiaľ ide o používanie subjektmi s nie dokonalým zdravotným stavom, správca lokality odmieta akúkoľvek zodpovednosť. Informácie na stránke nemôžu v žiadnom prípade nahradiť lekársku pomoc. Nemôžu nahradiť lekársku pomoc. Ku ktorému je potrebné sa uchýliť vždy, ak používateľ trpí zistenými patológiami alebo dokonca len tuší ich možnú prítomnosť.

OCHRANA SÚKROMIA

Správca stránky si vyhradzuje právo zhromažďovať v rámci obmedzení týkajúcich sa zhromažďovania citlivých údajov a ochrany súkromia údaje týkajúce sa zvykov a preferencií používateľa pri prehliadaní, a to aj pomocou technických cookies.

ODBER A DODÁVKY

Zadanie online objednávky na stránke vlastnenej spoločnosťou Area Discounts alebo tretími stranami je ekvivalentné s rezerváciou produktov v našom sklade, preto sa zákazník zaviaže, že si ich vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom tretích strán v našej kancelárii na adrese Via Benedetto di Giovanni č.5 – PSČ 47899 (RSM)

Po prijatí e-mailu s potvrdením objednávky je s nami uzavretá zmluva a začneme fázu dodania. Spoločnosť Area Discounts si však vyhradzuje právo neprijať návrh na kúpu ani neskôr bez toho, aby sa pričinila o sankcie alebo dodatočné poplatky. Vyzdvihnutie tovaru musí vykonať zákazník alebo tretie osoby, ktoré to musia vhodne uviesť v čase objednávky. Ak neuvediete žiadne, zákazník priamo určí kuriéra SDA.

ODBER CEZ KURIÉRA

Vyzdvihnutie kuriérom, ktoré prebieha v našej kancelárii každý pracovný deň, je potrebné chápať v mene a na účet koncového zákazníka, ktorý sa preto zaväzuje akceptovať náklady na doručenie tak, ako boli nahlásené v čase objednávky, ako aj skontrolovať neporušenosť balíkov pri príchode tovaru k Vám domov.

Bez akejkoľvek zodpovednosti z našej strany môže dôjsť k oneskoreniu prípravy dodávok, aj keď nie z našej vôle, ako aj časov príchodu, ktoré budú závisieť od poveternostných podmienok, dopravnej situácie, prípadných sviatkov a pod. doručenie je zákazník povinný overiť:

• počet balení
• súlad balenia
• neporušenosť obalov
Akákoľvek anomália musí byť pred odberom nahlásená písomne ​​s písomnými VÝHRADMI KONTROLY OBSAHU, s výslovným uvedením dôvodu.

ZÁRUKY

Všetky produkty zľavovej oblasti sú vopred skontrolované, aby sa overila ich zhoda s popisom a integrita produktu.
Produkty, ktoré sa predávajú, sú regulované medzinárodnými normami platnými v súčasnosti. Akákoľvek sťažnosť musí byť zaslaná doporučenou poštou do našej kancelárie so sídlom na Via Benedetto di Giovanni č. 5 – CAP 47899 (RSM)

Discount Area ponúka svojim zákazníkom bezplatnú asistenciu k zakúpeným produktom. Produkty musia byť zaslané a vyzdvihnuté s nákladmi na dopravu, ktoré vždy znáša zákazník v našom sídle, naši zamestnanci sa po príslušnom vyhodnotení postarajú o náhradný servis za poškodené alebo chybné produkty tak, aby bolo ohrozené ich správne používanie.

NÁHRADY

Žiadosti o výmenu produktov, ktoré sa zákazníkovi nepáčia musia byť zaslané našej kancelárii do 15 dní od dátumu doručenia a po skontrolovaní neporušenosti produktu a obalu. Náklady na vrátenie a opätovné odoslanie vždy znáša zákazník. Produkty, ktoré sa majú nahradiť, budú vymenené za tovar rovnakej hodnoty bez nákladov na dopravu.

SÚKROMIE

V súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov koncový užívateľ vyhlasuje, že je mu známy a súhlasí s tým, že poskytnuté údaje sú vložené do databázy Discount Area a môžu byť použité na komerčné a/alebo propagačné účely a použité na štatistické účely prostredníctvom konzultácie, spracovania alebo porovnávania a na účely elektronické zasielanie propagačných materiálov.
Koncový užívateľ vyhlasuje, že bude využívať Zľavový priestor na oznamovanie údajov zadaných v banke tretím osobám, pokiaľ budú použité na rovnaké účely. Záujemca môže v súlade s platnými zákonmi požadovať úpravy, aktualizácie, doplnenie a vymazanie údajov bez akejkoľvek záťaže.

SPORY

V prípade sporov si spoločnosť vyhradzuje právo obrátiť sa na príslušné súdne úrady v Maďarsku.