INFORMAČNÁ POZNÁMKA TECHNICKÉ A SEKCIE COOKIES podľa čl. 13 legislatívnej vyhlášky 196/2003

Predpisy týkajúce sa používania tzv „cookies“ a iné podobné nástroje (web beacons/web bugs, clearGIF atď.) v termináloch (osobné počítače, notebooky, tablet PC, smartfóny atď.), ktoré používajú používatelia, boli nedávno upravené po implementácii smernice z roku 2009 /136, ktorým sa novelizovala smernica „e-Privacy“ (2002/58/ES) a ustanovenie „Identifikácia zjednodušených spôsobov informovania a získavania súhlasu s používaním súborov cookie – 8. mája 2014“

Používanie cookies

„Stránka“ používa súbory cookie na zjednodušenie a zefektívnenie svojich služieb pre používateľov, ktorí si prezerajú jej stránky.

Informácie sa poskytujú iba pre vyššie uvedenú stránku a všetky stránky a subdomény a nie pre iné webové stránky, na ktoré môže používateľ nahliadnuť prostredníctvom odkazov.

Používatelia, ktorí si prezerajú www.areasconti.com, uvidia minimálne množstvo informácií vložených do terminálov, ktoré používajú, či už ide o stolné počítače, notebooky alebo mobilné zariadenia, v malých textových súboroch nazývaných „cookies“ uložených v adresároch používaných webovým prehliadačom Používateľa.

Existujú rôzne typy súborov cookie, niektoré na zefektívnenie používania stránky a zlepšenie používateľského zážitku z prehliadania, iné na umožnenie konkrétnych funkcií.

Viac informácií o súboroch cookie nájdete na nasledujúcich adresách URL:

http://it.wikipedia.org/wiki/Cookie

http://www.allaboutcookies.org

Typy súborov cookie, ktoré používa www.areasconti.com

Technické súbory cookie

Tento typ cookies umožňuje správne fungovanie niektorých sekcií Stránky.

Na tejto webovej stránke sa používajú iba technické súbory cookie, t. j. tie, ktoré sa používajú výlučne na „uskutočnenie prenosu komunikácie cez elektronickú komunikačnú sieť, alebo v rozsahu nevyhnutne potrebnom pre poskytovateľa služby informačnej spoločnosti, ktorú si účastník výslovne vyžiada alebo Používateľom poskytnúť túto službu“ (pozri čl. 122 ods. 1 Kódexu).

Nepoužívajú sa na iné účely a bežne ich inštaluje priamo vlastník alebo prevádzkovateľ webovej stránky.

Môžu byť rozdelené na navigačné alebo relačné cookies, ktoré zaručujú normálnu navigáciu a používanie webovej stránky (umožňujúce napríklad nákup alebo autentifikáciu pre prístup do zakázaných oblastí);

analytické súbory cookie, ktoré sa podobajú technickým súborom cookie, ak ich používa priamo správca lokality na zhromažďovanie informácií v súhrnnej forme o počte používateľov a o tom, ako navštevujú samotnú lokalitu;

funkčné súbory cookie, ktoré používateľovi umožňujú navigáciu podľa série vybraných kritérií (napríklad jazyk, produkty vybrané na nákup) s cieľom zlepšiť službu poskytovanú používateľovi.

Na inštaláciu týchto cookies nie je potrebný predchádzajúci súhlas Používateľov, pričom povinnosť poskytnúť informácie podľa čl. 13 Kódexu, ktoré môže správca stránky, ak používa iba takéto zariadenia, poskytnúť spôsobom, ktorý uzná za najvhodnejší.

Získavanie a spracovanie údajov vyplývajúcich z používania technických cookies je povinné pre prehliadanie stránky.

V prípade nesúhlasu Používateľa nebude možné zobraziť Stránku úplne a správne.

S výnimkou technických cookies zostáva všeobecným pravidlom pre „Ukladanie informácií v koncovom zariadení dodávateľa alebo užívateľa alebo prístup k už archivovaným informáciám“ pravidlo predchádzajúceho a informovaného súhlasu Užívateľa (opt-in).

To znamená, že všetky súbory cookie, ktoré nemožno klasifikovať ako „technické“, ktoré predstavujú aj kritickejšie problémy z hľadiska ochrany súkromia používateľov, ako sú napríklad súbory používané na profilovanie a marketingové účely, nemožno nainštalovať na samotné koncové zariadenia používateľov, ak neboli predtým primerane informované a nedali v tejto súvislosti platný súhlas.

TECHNICKÉ A ANALYTICKÉ COOKIES, KTORÉ POUŽÍVA TÁTO STRÁNKA:

wire a wire_challenge: session – potrebné na to, aby webová platforma identifikovala jedinú reláciu používateľa.

_ga: perzistentné – rozlíšenie používateľa – potrebné pre službu Google Analytics tretej strany. Trvanie: 2 roky

Ako spravovať súbory cookie konfiguráciou prehliadača

Nižšie uvádzame stránky výrobcov prehliadačov, ktoré podrobne vysvetľujú, ako postupovať v súvislosti s preferenciami ochrany osobných údajov a sledovania na základe typu prehliadača používaného používateľom:

Mozilla Firefox: Blokujte súbory cookie

Google Chrome: Správa súborov cookie a údajov stránok

Safari 6/7 (Mavericks): Spravujte súbory cookie a ďalšie údaje webových stránok

Safari 8 (Yosemite): Spravujte súbory cookie a údaje webových stránok

Internet Explorer: Blokujte alebo povoľte súbory cookie

Práca: Cookies

Safari iOS (mobil): Webové nastavenia pre Safari na iPhone, iPade alebo iPode touch

Táto stránka je viditeľná prostredníctvom odkazu v spodnej časti všetkých stránok Stránky podľa čl. 122 druhý odsek legislatívneho dekrétu. 196/2003 a podľa zjednodušených postupov na informovanie a získavanie súhlasu s používaním cookies uverejnených v Úradnom vestníku č. 126 z 3. júna 2014 a súvisiacom registri opatrení č. 229 z 8. mája 2014.