TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁRÓL
az (EU) 2016/679 rendelet 13. cikke alapján
MIÉRT EZEK Az információk

Az (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: Rendelet) értelmében ez az oldal az italiaunghie.it/stampaunghie weboldalt meglátogató felhasználók személyes adatainak feldolgozásának módjait ismerteti.

Ez az információ nem vonatkozik más webhelyekre, oldalakra vagy online szolgáltatásokra, amelyek az oldalakon közzétett hipertext hivatkozásokon keresztül érhetők el.

ADATKEZELŐ

A fent felsorolt ​​oldalak megtekintését követően azonosított vagy azonosítható természetes személyekre vonatkozó adatok feldolgozhatók.

ADATVÉDELMI TISZT

Az adatvédelmi tisztviselő (DPO) a következő címen érhető el: A személyes adatok védelméért felelős személy – Személyes Adatvédelmi tisztviselő, Piazza Venezia 11, IT-00187, Róma, email: rpd@gpdp.it.

A FELDOLGOZÁS JOGI ALAPJA

A jelen oldalon megjelölt személyes adatokat a Kezes közérdekű feladatai végrehajtása során, vagy minden esetben közfeladatának gyakorlásához kapcsolódóan kezeli, ideértve a kockázatokkal, szabályokkal kapcsolatos tudatosság elősegítését és a közmegértés elősegítését, az adatkezeléssel kapcsolatos garanciák és jogok, valamint az adatkezelők és adatfeldolgozók tájékozottságának előmozdítása a rendelet által rájuk rótt kötelezettségekkel kapcsolatban (57. cikk (1) bekezdés b) és d) pont), ).

A FELDOLGOZOTT ADATOK TÍPUSAI ÉS A FELDOLGOZÁS CÉLJA

Adatok böngészése

Az oldal működtetéséhez használt számítógépes rendszerek és szoftvereljárások normál működésük során olyan személyes adatokat szereznek be, amelyek továbbítása az internetes kommunikációs protokollok használatából ered.

Ebbe az adatkategóriába tartoznak a felhasználók által használt számítógépek és terminálok IP-címei vagy tartománynevei, a kért erőforrások URI/URL-ben (Uniform Resource Identifier/Locator) szereplő címei, a lekérés időpontja, a kérésben használt módszer. küldje el a szervernek a kérést, a válaszként kapott fájl méretét, a szerver által adott válasz állapotát jelző számkódot (sikeres, hiba stb.), valamint az operációs rendszerrel és a felhasználó informatikai környezetével kapcsolatos egyéb paramétereket .

Ezeket a webszolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatokat a következő célokra is kezeljük:

statisztikai információk beszerzése a szolgáltatások igénybevételéről (leggyakrabban látogatott oldalak, látogatók száma időrésenként vagy naponként, származási földrajzi területek stb.);
ellenőrizze a kínált szolgáltatások megfelelő működését.
A böngészési adatok legfeljebb hét napig őrződnek meg (kivéve a bűncselekmények igazságügyi hatóság általi kivizsgálásának szükségességét).

A felhasználó által közölt adatok

Üzenetek fakultatív, kifejezett és önkéntes küldése a Kezes elérhetőségi címére, a felhasználók által a közösségi médiában található intézményi profilokra/oldalakra küldött privát üzenetek (ahol ez a lehetőség biztosított), valamint a honlapon található nyomtatványok összeállítása és továbbítása. a Hatóság oldalain a küldő válaszadáshoz szükséges elérhetőségi adatainak, valamint a közlésekben szereplő valamennyi személyes adat beszerzését jelenti.

Konkrét információkat a Kezes bizonyos szolgáltatások nyújtására létrehozott weboldalain teszünk közzé.

Cookie-k és egyéb nyomkövető rendszerek

Nem használunk cookie-kat a felhasználók profiljához, és nem használnak más nyomkövetési módszereket sem.

Ehelyett a munkamenet-cookie-kat (nem állandó) szigorúan a webhelyeken való biztonságos és hatékony navigációhoz szükséges mértékre korlátozzák. A munkamenet-cookie-k tárolása a terminálokban vagy a böngészőkben a felhasználó irányítása alatt áll, míg a szervereken a HTTP-munkamenetek végén a cookie-kkal kapcsolatos információk a szolgáltatásnaplókban rögzítve maradnak, a megőrzési idő a többi navigációhoz hasonlóan nem haladja meg a hét napot. adat.

AZ ADATOK CÍMZÉSE

A fent felsorolt ​​oldalak megtekintését követően gyűjtött adatok címzettjei a Kezes által a Szabályzat 28. pontja alapján adatkezelőként kijelölt alábbi alanyok.

Az összegyűjtött személyes adatokat a Kezes munkatársai is feldolgozzák, akik az adatkezelés céljaira és módszereire vonatkozó konkrét utasítások alapján járnak el.

AZ ÉRDEKELT FELEK JOGAI

Az érdekelt felek jogosultak arra, hogy a Kezestől az előírt esetekben hozzáférést kapjanak személyes adataikhoz, valamint azok helyesbítéséhez vagy törléséhez, vagy az őket érintő adatkezelés korlátozásához, vagy tiltakozzanak az adatkezelés ellen (15. és azt követő cikkek). pontja). A Hatósághoz intézett konkrét kérelmet a kezes adatvédelmi tisztviselőjének megkeresésével nyújtják be (a személyes adatok védelméért vállalt kezes – személyes adatok védelméért felelős tisztviselő, Piazza Venezia, 11, IT-00187, Róma, email: rpd@gpdp .it) .

PANASZ JOG

Azon érdekelt felek, akik úgy vélik, hogy a rájuk vonatkozó személyes adatok ezen az oldalon keresztül történő feldolgozása sérti a rendelet előírásait, jogosult panasszal élni a Kezesnél a cikkben foglaltak szerint. A rendelet 77. cikkének megfelelően, vagy intézkedjen a megfelelő bírói hivatalokban (a rendelet 79. cikke).