INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA
prema članku 13. Uredbe (EU) 2016/679
ČEMU OVA INFORMACIJA

Ova stranica opisuje, u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 (dalje u tekstu „Uredba“), načine obrade osobnih podataka korisnika koji posjećuju web stranicu italiaunghie.it/stampaunghie

Ove informacije ne odnose se na druge stranice, stranice ili online usluge kojima se može pristupiti preko hiperveza koje mogu biti objavljene na stranici.

VODITELJ PODATAKA

Nakon pregledavanja gornjih stranica, podaci koji se odnose na identificirane ili prepoznatljive fizičke osobe mogu se obrađivati.

ZAŠTITA PODATAKA

Službenik za zaštitu podataka (DPO) može se dobiti na sljedećoj adresi: Službenik za zaštitu osobnih podataka – Službenik za zaštitu osobnih podataka, Piazza Venezia 11, IT-00187, Rim, e-pošta: rpd@gpdp.it.

PRAVNI OSNOVI OBRADE

Osobne podatke navedene na ovoj stranici Jamac obrađuje u obavljanju svojih zadaća od javnog interesa ili u bilo kojem slučaju povezanom s izvršavanjem svojih javnih ovlasti, uključujući zadaću promicanja svijesti i promicanja razumijevanja javnosti o rizicima, pravilima, jamstvima i prava u vezi s obradom te promicanje svijesti administratora i izvršitelja obrade podataka o obvezama koje im nameće Uredba (čl. 57. stavak 1. točka b) i d) Uredbe).

VRSTE PODATAKA KOJI SE OBRAĐUJU I SVRHA OBRADE

Pregled podataka

Računalni sustavi i softverske procedure koje se koriste za rad ove stranice dobivaju, tijekom svog normalnog rada, neke osobne podatke, čiji je prijenos implicitni dio korištenja internetskih komunikacijskih protokola.

Ova kategorija podataka uključuje IP adrese ili nazive domena računala i terminala koje koriste korisnici, adrese u URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) notaciji zatraženih resursa, vrijeme zahtjeva, način korišten za slanje zahtjeva poslužitelju, veličinu datoteke dobivene kao odgovor, brojčani kod koji označava status odgovora koji je dao poslužitelj (uspješno, greška itd.) i druge parametre koji se odnose na operativni sustav korisnika i IT okruženje.

Ovi podaci potrebni za korištenje web usluga također se obrađuju u svrhu:

za dobivanje statističkih podataka o korištenju usluga (najposjećenije stranice, broj posjetitelja po vremenskom razdoblju ili danu, geografska područja porijekla, itd.);
provjeriti ispravnost rada ponuđenih usluga.
Podaci o pregledavanju neće trajati dulje od sedam dana (osim kada pravosudno tijelo treba otkriti kaznena djela).

Podaci koje daje korisnik

Neobavezno, eksplicitno i dobrovoljno slanje poruka na kontakt adrese Jamca, privatnih poruka koje korisnici šalju na institucionalne profile/stranice na društvenim mrežama (gdje je ova opcija omogućena), kao i sastavljanje i prosljeđivanje obrazaca prisutnih na Autoritetne stranice uključuju dobivanje kontakt podataka pošiljatelja, potrebnih za odgovor, kao i svih osobnih podataka sadržanih u komunikaciji.

Konkretne informacije bit će objavljene na stranicama web stranice Jamca uspostavljene za pružanje određenih usluga.

Kolačići i drugi sustavi praćenja

Za profiliranje korisnika ne koriste se kolačići niti druge metode praćenja.

Umjesto toga, sesijski kolačići (netrajni) koriste se na način koji je strogo ograničen na ono što je neophodno za sigurnu i učinkovitu navigaciju web-stranicom. Pohranjivanje kolačića sesije na terminalima ili preglednicima pod kontrolom je korisnika, dok na poslužiteljima na kraju HTTP sesije informacije o kolačićima ostaju zabilježene u zapisnicima usluge, s razdobljem čuvanja koje ne prelazi sedam dana kao u drugim navigacijama. podaci.

PRIMATELJI PODATAKA

Primatelji podataka prikupljenih nakon pregledavanja gore navedenih stranica su sljedeći subjekti koje je Jamac odredio u skladu s člankom 28. Uredbe kao administratore podataka.

Prikupljene osobne podatke također obrađuju djelatnici Jamca, koji postupaju na temelju posebnih uputa koje se daju u svrhu i načinu same obrade.

PRAVA UKLJUČENIH STRANA

Zainteresirane strane imaju pravo od Jamca u navedenim slučajevima ishoditi pristup svojim osobnim podacima i njihov ispravak ili poništenje ili ograničenje obrade koja se na njih odnosi, odnosno prigovoriti obradi (čl. 15. i d. Uredbe). Konkretni zahtjev Uredu podnosi se kontaktiranjem službenika za zaštitu osobnih podataka kod Jamca (Službenik za zaštitu osobnih podataka – Personal Data Protection Officer, Piazza Venezia, 11, IT-00187, Rim, email: rpd@gpdp.it).

PRAVO NA OGLAŠAVANJE

Zainteresirane strane koje smatraju da je obrada osobnih podataka koja se na njih odnosi putem ove web stranice u suprotnosti s odredbama Uredbe imaju pravo podnijeti prigovor Jamcu, kao što je predviđeno člankom 77. same Uredbe, ili postupati u nadležnim pravosudnim tijelima (čl. 79. Uredbe).