ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ COOKIES σύμφωνα με το άρθρο 13 του νομοθετικού διατάγματος 196/2003

Οι κανονισμοί σχετικά με τη χρήση των λεγόμενων “cookies” και άλλων παρόμοιων εργαλείων (web beacons/web bugs, clearGIF κ.λπ.) σε τερματικά (προσωπικοί υπολογιστές, φορητοί υπολογιστές, tablet, smartphones κ.λπ.) που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες τροποποιήθηκαν πρόσφατα μετά την εφαρμογή της οδηγίας 2009 /136 για την τροποποίηση της οδηγίας για την “ηλεκτρονική προστασία της ιδιωτικής ζωής” (2002/58/ΕΚ) και των διατάξεων της “Προσδιορισμός απλουστευμένων τρόπων ενημέρωσης και λήψης συγκατάθεσης για τη χρήση cookies – 8 Μαΐου 2014”

Χρήση των cookies

Η “Ιστοσελίδα” χρησιμοποιεί cookies για να καταστήσει τις υπηρεσίες της απλές και αποτελεσματικές για τους χρήστες που βλέπουν τις σελίδες της.

Οι πληροφορίες παρέχονται μόνο για τις προαναφερθείσες σελίδες και όλες τις σελίδες και υποτομείς και όχι για άλλους ιστότοπους στους οποίους ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση μέσω συνδέσμων.

Οι χρήστες που περιηγούνται στο www.areasconti.com θα δουν μια ελάχιστη ποσότητα πληροφοριών ενσωματωμένη στα τερματικά που χρησιμοποιούν, είτε πρόκειται για επιτραπέζιους υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές ή κινητές συσκευές, σε μικρά αρχεία κειμένου που ονομάζονται “cookies” και αποθηκεύονται στους καταλόγους που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι cookies, ορισμένα για τον εξορθολογισμό της χρήσης του ιστότοπου και τη βελτίωση της εμπειρίας περιήγησης του χρήστη, άλλα για την ενεργοποίηση συγκεκριμένων λειτουργιών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, επισκεφθείτε τις ακόλουθες διευθύνσεις URL:

http://it.wikipedia.org/wiki/Cookie

http://www.allaboutcookies.org

Τύποι cookies που χρησιμοποιούνται από το www.areasconti.com

Τεχνικά cookies

Αυτός ο τύπος cookie επιτρέπει τη σωστή λειτουργία ορισμένων τμημάτων της Ιστοσελίδας.

Σε αυτόν τον ιστότοπο χρησιμοποιούνται μόνο τεχνικά cookies, δηλαδή εκείνα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό της “πραγματοποίησης της μετάδοσης επικοινωνιών μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή στο βαθμό που είναι απολύτως απαραίτητο για την παροχή μιας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας που ζητείται ρητά από τον συνδρομητή” ή από τον χρήστη για την παροχή αυτής της υπηρεσίας” (βλ. άρθρο 122, παράγραφος 1 του Κώδικα).

Δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς και συνήθως εγκαθίστανται απευθείας από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή του δικτυακού τόπου.

Μπορούν να χωριστούν σε cookies πλοήγησης ή συνεδρίας, τα οποία εγγυώνται την κανονική πλοήγηση και χρήση του ιστότοπου (για παράδειγμα, σας επιτρέπουν να κάνετε αγορές ή να επαληθεύσετε την πρόσβαση σε περιορισμένες περιοχές),

αναλυτικά cookies, τα οποία είναι παρόμοια με τα τεχνικά cookies στο βαθμό που χρησιμοποιούνται απευθείας από τον διαχειριστή του ιστότοπου για τη συλλογή πληροφοριών σε συγκεντρωτική μορφή σχετικά με τον αριθμό των χρηστών και τον τρόπο με τον οποίο επισκέπτονται τον ίδιο τον ιστότοπο,

λειτουργικά cookies, τα οποία επιτρέπουν στον χρήστη να περιηγηθεί σύμφωνα με ορισμένα επιλεγμένα κριτήρια (π.χ. γλώσσα, προϊόντα που έχουν επιλεγεί για αγορά), προκειμένου να βελτιωθεί η υπηρεσία που παρέχεται στους χρήστες.

Για την εγκατάσταση αυτών των cookies δεν απαιτείται η προηγούμενη συγκατάθεση των χρηστών, με την υποχρέωση παροχής πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κώδικα, την οποία ο διαχειριστής του ιστότοπου, εάν χρησιμοποιεί μόνο τέτοιες συσκευές, μπορεί να παρέχει με τον τρόπο που θεωρεί καταλληλότερο.

Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων που προκύπτουν από τη χρήση τεχνικών cookies είναι υποχρεωτική για την περιήγηση στον ιστότοπο.

Σε περίπτωση διαφωνίας του Χρήστη, δεν θα είναι δυνατή η πλήρης και ορθή προβολή του ιστότοπου.

Με εξαίρεση τα τεχνικά cookies, η προηγούμενη και ενημερωμένη συγκατάθεση του Χρήστη (opt-in) παραμένει ο γενικός κανόνας για την “Αποθήκευση πληροφοριών στην τελική συσκευή του προμηθευτή ή του χρήστη ή την πρόσβαση σε ήδη αρχειοθετημένες πληροφορίες”.

Αυτό σημαίνει ότι όλα τα cookies που δεν μπορούν να ταξινομηθούν ως “τεχνικά”, τα οποία παρουσιάζουν επίσης σοβαρότερα προβλήματα όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής των χρηστών, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται για σκοπούς κατάρτισης προφίλ και μάρκετινγκ, δεν μπορούν να εγκατασταθούν στις τελικές συσκευές των ίδιων των χρηστών, εκτός εάν έχουν προηγουμένως ενημερωθεί επαρκώς και έχουν δώσει έγκυρη συγκατάθεση σχετικά με αυτό.

ΤΕΧΝΙΚΆ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ COOKIES ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ ΑΠΌ ΑΥΤΌΝ ΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΟ:

σύνοδος – απαραίτητο για την πλατφόρμα ιστού να αναγνωρίζει μια ενιαία σύνοδο χρήστη.

_ga: μόνιμα – ανάλυση χρήστη – απαραίτητα για το Google Analytics τρίτου μέρους. Διάρκεια: 2 έτη

Πώς να διαχειριστείτε τα cookies χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας

Παρακάτω παρατίθενται σελίδες των κατασκευαστών προγραμμάτων περιήγησης που εξηγούν λεπτομερώς τον τρόπο αντιμετώπισης των προτιμήσεων απορρήτου και της παρακολούθησης με βάση τον τύπο του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιεί ο χρήστης:

Mozilla Firefox: αποκλεισμός των cookies

Google Chrome: Διαχείριση των cookies και των δεδομένων του ιστότοπου

Safari 6/7 (Mavericks): Διαχείριση των cookies και άλλων δεδομένων ιστότοπου

Safari 8 (Yosemite): Διαχείριση των cookies και των δεδομένων ιστότοπου

Internet Explorer: Αποκλεισμός ή αποδοχή cookies

Εργασία: Cookies

Safari iOS (κινητά): Ρυθμίσεις Web για το Safari σε iPhone, iPad ή iPod touch

Αυτή η σελίδα είναι ορατή μέσω ενός συνδέσμου στο κάτω μέρος όλων των σελίδων του ιστότοπου, σύμφωνα με το άρθρο 122, δεύτερο εδάφιο, του νομοθετικού διατάγματος. 196/2003 και με τις απλουστευμένες διαδικασίες ενημέρωσης και λήψης συγκατάθεσης για τη χρήση των cookies που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 126 της 3ης Ιουνίου 2014 και στο σχετικό μητρώο ενεργειών αριθ. 229 της 8ης Μαΐου 2014.