INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
podle článku 13 nařízení (EU) 2016/679
PROČ TATO INFORMACE

Tato stránka popisuje v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“) způsoby zpracování osobních údajů uživatelů, kteří navštěvují web italiaunghie.it/stampaunghie

Tyto informace se netýkají jiných stránek, stránek nebo online služeb, které jsou dostupné prostřednictvím hypertextových odkazů, které mohou být na stránkách zveřejněny.

DATOVÝ CONTROLLER

Po konzultaci s výše uvedenými stránkami mohou být zpracovány údaje týkající se identifikovaných nebo identifikovatelných fyzických osob.

OCHRANA ÚDAJŮ

Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) lze zastihnout na následující adrese: Garant pro ochranu osobních údajů – Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Piazza Venezia 11, IT-00187, Řím, email: rpd@gpdp.it.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje uvedené na této stránce jsou zpracovávány Ručitelem při plnění jeho úkolů veřejného zájmu nebo v každém případě souvisejícím s výkonem jeho veřejných pravomocí, včetně úkolu podporovat informovanost a podporovat porozumění veřejnosti ohledně rizik, pravidel, záruky a práva v souvislosti se zpracováním a také podporovat informovanost správců údajů a zpracovatelů údajů o povinnostech, které jim ukládá Nařízení (čl. 57 odst. 1 písm. b) ad) Nařízení ).

TYPY ZPRACOVANÝCH ÚDAJŮ A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Prohlížení dat

Počítačové systémy a softwarové postupy používané k provozování těchto stránek získávají během svého běžného provozu některé osobní údaje, jejichž přenos je implicitně součástí používání internetových komunikačních protokolů.

Tato kategorie dat zahrnuje IP adresy nebo názvy domén počítačů a terminálů používaných uživateli, adresy v zápisu URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) požadovaných zdrojů, čas požadavku, metodu použitou v odeslání požadavku na server, velikost souboru získaného v odpovědi, číselný kód označující stav odpovědi dané serverem (úspěšná, chyba atd.) a další parametry týkající se operačního systému a IT prostředí uživatele .

Tyto údaje nezbytné pro využívání webových služeb jsou zpracovávány také za účelem:

získat statistické informace o využívání služeb (nejnavštěvovanější stránky, počet návštěvníků za časový úsek nebo den, zeměpisné oblasti původu atd.);
zkontrolovat správné fungování nabízených služeb.
Údaje o prohlížení nepřetrvají déle než sedm dní (s výjimkou případu, kdy soudní orgán potřebuje zjistit zločiny).

Údaje sdělené uživatelem

Nepovinné, výslovné a dobrovolné zasílání zpráv na kontaktní adresy Ručitele, soukromých zpráv zasílaných uživateli na institucionální profily/stránky na sociálních sítích (kde je tato možnost poskytována), jakož i sestavování a přeposílání formulářů přítomných na Autoritní stránky zahrnují získávání kontaktních údajů odesílatele, nezbytných pro odpověď, jakož i všech osobních údajů obsažených v komunikaci.

Konkrétní informace budou zveřejněny na stránkách webových stránek Ručitele zřízených pro poskytování některých služeb.

Cookies a další sledovací systémy

K profilování uživatelů se nepoužívají žádné soubory cookie ani se nepoužívají jiné metody sledování.

Místo toho se soubory cookie relace (netrvalé) používají způsobem přísně omezeným na to, co je nezbytné pro bezpečnou a efektivní navigaci na stránkách. Ukládání souborů cookie relací v terminálech nebo prohlížečích je pod kontrolou uživatele, zatímco na serverech na konci relací HTTP zůstávají informace týkající se souborů cookie zaznamenány v protokolech služeb, přičemž doba uchovávání nepřesahuje sedm dní jako u jiných navigací. data.

PŘÍJEMCI DAT

Příjemci údajů shromážděných po konzultaci s výše uvedenými stránkami jsou následující subjekty určené Ručitelem v souladu s článkem 28 Nařízení jako správci údajů.

Shromážděné osobní údaje zpracovávají také pracovníci Ručitele, kteří jednají na základě konkrétních poskytnutých pokynů ohledně účelů a způsobů samotného zpracování.

PRÁVA ZÚČASTNĚNÝCH STRAN

Zájemci mají právo získat od Ručitele v uvedených případech přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu nebo zrušení nebo omezení zpracování, které se jich týká, nebo vznést námitku proti zpracování (článek 15 a násl. nařízení). Konkrétní žádost Úřadu se předkládá kontaktováním pověřence pro ochranu osobních údajů u Garanta (Garant za ochranu osobních údajů – Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Piazza Venezia, 11, IT-00187, Řím, email: rpd@gpdp .it) .

PRÁVO REKLAMOVAT

Zájemci, kteří se domnívají, že zpracování osobních údajů, které se jich týkají, prováděné prostřednictvím těchto stránek je v rozporu s ustanoveními Nařízení, mají právo podat stížnost u Ručitele, jak je stanoveno v čl. 77 samotného nařízení, nebo jednat v příslušných soudních úřadech (čl. 79 nařízení).